Oikeus osata - ammatillisen koulutuksen täydentävä valtionavustushaku

Ammatillinen koulutus Digitaalisuus Hyvinvointi Oppimisympäristö Tasa-arvo ja osallisuus Turvallisuus

Hakuaika: 19.11.2020 klo 9:00–4.12.2020 klo 16:15

Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmalla tuetaan hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden valmistelua sekä kootaan ammatillisen koulutuksen kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman toteuttamisessa lähtökohtina ovat tietoperustaisuus ja ammatillisen koulutuksen pitkäjänteisen kehittämistoiminnan tukeminen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Lisäksi tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä, verkostoitumista ja vuorovaikutusta keskenään sekä eri toimijoiden kanssa.

Täydentävän valtionavustushaun avustuksilla kehitetään opinto-ohjausta ja ohjauksen laatua, vahvistetaan hyvinvointia yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä tuetaan toimintakulttuurin uudistamista ja sen johtamista. Kehittämisohjelman läpileikkaavia teemoja ovat ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja digitalisaatio.

Täydentävässä haussa on kolme hakuryhmää. Tutustu hakutiedotteeseen, painopisteisiin ja hae rahoitusta alla olevien linkkien kautta. Huom. Haun hakuaika on poikkeuksellisen lyhyt. 

 

Hakuryhmä 1. Opiskelijoiden oppimistulosten ja oppimisen edellytysten parantaminen ja ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen

1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen (2 440 000 euroa)
Tutustu rahoitushakuun
Tutustu hakutiedotteeseen
 


Hakuryhmä 2. Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

2.2 Utvidgning av verksamheten för Yrkesutbildning i rörelse (375 000 euro)
Tutustu rahoitushakuun
Tutustu hakutiedotteeseen

2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen (180 000 euroa)
Tutustu rahoitushakuun
Tutustu hakutiedotteeseen

 

Hakuryhmä 3. Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki

3.2 Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen (410 000 euroa)
Tutustu rahoitushakuun
Tutustu hakutiedotteeseen

 

Lisätietoja

Opetusneuvos Sanna Laiho, 029 533 1301, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
Opetusneuvos Tuula Sumkin, 029 533 1205, etunimi.sukunimi [at] oph.fi