Valtionavustukset opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksiin jälleen haettavina

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Henkilöstökoulutus
Hakuaika: 7.1.2021 – 19.2.2021 klo 16:15

Vuoden 2021 opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen tarkoitettu valtionavustus on haettavana.

Hakuaika: 7.1. – 19.2.2021 klo 16.15.

Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt (esimerkiksi osakeyhtiöt, rekisteröidyt yhdistykset ja osuuskunnat) tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla.

Haettavaksi asetetaan noin 15 500 000 euroa.

Haun teemat:

  • Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon tukeminen
  • Jatkuvan oppimisen sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vahvistaminen
  • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen mukaan lukien digitalisaation tasa-arvon lisääminen
  • Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä kiusaamisen ehkäisy oppimisyhteisöissä
  • Oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistaminen
  • Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittäminen
  • Oppilaan ja opiskelijan arviointiin liittyvän osaamisen sekä opetuksen ja koulutuksen laa-dun vahvistaminen
  • Kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistaminen
  • Kestävän elämäntavan vahvistaminen
  • Johtamisosaamisen ja yhteisöllisen kehittämisen vahvistaminen

Luetteloa hakukelpoisista tahoista täydennetty 13.1.2021 kello 14.15.