Webinaari
Cancelled

Ohjausta ja oppivelvollisuutta 4/5: ruotsinkielinen tilaisuus tehostetusta henkilökohtaisesta oppilaanohjauksesta

Time and location:
23.4.2021 08.00–09.00
ohjelma tarkentuu pian - programmet förfinas snart - ett ögonblick!
Tapahtuma

Ohjausta ja oppivelvollisuutta 3/4: Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen aamukahvit

Time and location:
16.4.2021 08.00–09.00
Tervetuloa Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen aamukahveille! Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä opetuksen järjestäjällä ja asuinkunnalla on erilaiset roolit ohjauksessa. Millaiset...

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Erasmus+ -ohjelma ammatilliselle koulutukselle tukee opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoja sekä oppilaitosten ja organisaatioiden kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.

Kehittämiskouluverkosto Majakka

Kehittämiskouluverkosto Majakka on peruskouluista muodostuva yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on toimia edelläkävijänä suomalaisen koulutuksen kehittämisessä. Innovatiivinen ja ennakkoluuloton kokeilu- ja kehittämistoiminta on olennainen osa yhteistyöverkostoa.

Tilastoja opettajista ja rehtoreista

Saat tilastotietoa opettajista ja rehtoreista Suomessa Tilastokeskuksen kolmen vuoden välein tekemästä Opettaja-tiedonkeruusta. Vertailutietoa eri maiden opettajista löydät muun muassa OECD:n viiden vuoden välein tehtävästä Teaching and Learning International Survey (TALIS) -tutkimuksesta.

Kotiopetus

Jokaisella Suomessa vakinaisesti asuvalla lapsella on perusopetuslakiin perustuva oppivelvollisuus. Suomessa ei ole koulupakkoa. Oppivelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta hankkia laissa ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) määritellyt tiedot ja taidot. Oppivelvolliset lapset ja nuoret saavat perusopetusta yleensä peruskoulussa, mutta oppivelvollisuuden voi myös suorittaa opiskelemalla kotona – tällöin oppivelvollisuus suoritetaan kotiopetuksessa.

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät

Korkeakoulut ja Opetushallitus järjestävät vuosittain kansainvälisten asioiden kevätpäivät, jotka on tarkoitettu korkeakoulujen kansainvälisten asioiden parissa työskenteleville. Tapahtuma on koonnut vuosittain loppukeväästä 300-400 osanottajaa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.
Infotilaisuus

Ammatillisen koulutuksen todistuswebinaari

Time and location:
8.6.2021 14.00–15.00
Enrolment period:
19.4.2021 – 3.6.2021 klo 16:00
Opetushallituksen Ammatillinen osaaminen -yksikkö järjestää webinaarin, jossa asiantuntijat vastaavat todistusmääräykseen (OPH-2147-2020) ja todistusohjeeseen (Määräykset ja ohjeet 2021:3a) liittyviin...
Infotilaisuus

Ammatillisen koulutuksen todistuswebinaari

Time and location:
13.4.2021 14.00–15.00
Opetushallituksen Ammatillinen osaaminen -yksikkö järjestää keväällä 2021 neljän webinaarin sarjan, jossa asiantuntijat vastaavat todistusmääräykseen (OPH-2147-2020) ja todistusohjeeseen (Määräykset...
Infotilaisuus

Ammatillisen koulutuksen todistuswebinaari

Time and location:
15.3.2021 14.00–15.00
Enrolment period:
17.2.2021 – 10.3.2021 klo 16:15
Opetushallituksen Ammatillinen osaaminen -yksikkö järjestää keväällä 2021 neljän webinaarin sarjan, jossa asiantuntijat vastaavat todistusmääräykseen (OPH-2147-2020) ja todistusohjeeseen (Määräykset...
Näytetään 1-10/4416