Hyppää pääsisältöön

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021. Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppivelvollisuuden laajentamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

minedu.fi

Tietoa hankkeesta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kansanopistojen opetussuunnitelman perusteiden laatiminen

Opetushallitus valmistelee kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Nyt valmistellut perusteet tulevat voimaan, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen oppivelvollisuuden laajentamisesta.