Hyppää pääsisältöön

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppivelvollisuuden laajentamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

minedu.fi

Tietoa hankkeesta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kansanopistojen opetussuunnitelman perusteiden laatiminen

Opetushallitus valmistelee kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Nyt valmistellut perusteet tulevat voimaan, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen oppivelvollisuuden laajentamisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden laatiminen

Uuden tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) on tarkoitus yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA).

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas

Valpas-palvelussa oppivelvollisuutta valvovat virkailijat voivat seurata oppijan tilannetta koko oppivelvollisuusiän ajan.