Monimateriaalinen oppiaine tarvitsee monipuoliset oppimisympäristöt ja välineet. Oppimista tapahtuu myös koulumiljöön ulkopuolella.

Kuvituskuva, tyttö on nostamassa kätensä ylös

Oppimisympäristöajattelun mukaan keskiössä on oppija ja oppiminen, ei enää opettaja ja opettaminen. Käsityön oppimisympäristö on paljon laajempi käsite kuin käsityöluokat. Oppimisympäristön tulee ilmentää yhteyttä ympäröivään yhteiskuntaan. Käsityön oppimisympäristöt ovat ilmentäneet omaa yhteiskuntaansa hyvin silloin, kun jako miesten/poikien ja naisten/tyttöjen töihin kuului aikakauden ajatteluun. Oppiaineen sukupuoleen liittyvä tausta on hyvä tiedostaa. Oppimisympäristöjen toteutusta voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta.