Hyppää pääsisältöön

Kuvataide lukiossa


Lukion kuvataide on visuaalista kulttuurikasvatusta, jossa tutkitaan todellisuutta taiteen keinoin. Kuvataiteen opiskelu on moniaistista oppimista, jonka pohjana ovat opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja tavoitteellinen työskentely. Kuvataidetta opiskellaan havainnoimalla, ilmaisemalla, tulkitsemalla ja arvottamalla kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria.

Lukion kuvataiteen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Opiskelijat perehtyvät visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisiin, yhteiskunnallisiin ja globaaleihin merkityksiin. Oppiaineen keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijoiden omat ja ympäristön kuvakulttuurit sekä taiteen maailmat. Näiden visuaalisen kulttuurin alueiden välille rakennetaan opinnoissa myös yhteyksiä. Opetus vahvistaa opiskelijan laaja-alaista yleissivistystä sekä paikallista ja globaalia toimijuutta. Opinnot ohjaavat tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn. Kuvataide kannustaa opiskelijoita aktiiviseen toimijuuteen, elinympäristöön vaikuttamiseen ja kestävän elämäntavan edistämiseen. Opinnot luovat valmiuksia jatko-opinnoille ja kehittävät elinikäistä suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Kuvataideopetuksen lähtökohtia

Kuvataiteen opetuksessa tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Lue lisää kuvataideopetuksen lähtökohdista lukiossa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kuvataiteen lukiokurssit

Lukion kuvataiteessa on kaksi pakollista ja kaksi syventävää valtakunnallista kurssia, joiden lisäksi tarjolla voi olla paikallisesti järjestettäviä syventäviä ja soveltavia kursseja. Tutustu tarkemmin kuvataiteen kursseihin ja oppiaineen tuntijakoon.

alt-text (optional, uses title if not set)

Arviointi

Kuvataiteen arviointi lukiossa on kannustavaa, pitkäkestoista ja vuorovaikutteista, ja se tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Lue lisää kuvataiteen arvioinnista lukiossa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kuvataiteen lukiodiplomi

Kuvataiteen lukiodiplomilla opiskelija voi antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Lue lisää kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Materiaaleja opetukseen

Tältä sivulta löydät erilaisia materiaaleja ja verkostoja lukion kuvataiteen opetuksen tueksi. Tutustu sivuille kerättyihin linkkeihin!

alt-text (optional, uses title if not set)

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus

Kaipaatko ideoita, näkökulmia ja tietoa muotoilusta ja rakennetusta ympäristöstä? Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus -materiaali on suunniteltu erityisesti kuvataiteen ja käsityön tueksi. Tutustu aineistoon!