Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Henkilöstöasiantuntija

Haemme Henkilöstö ja hallinto -yksikköön henkilöstöasiantuntijaa, jonka pääasiallisena tehtävänä on palvelussuhdeasioiden hoitaminen sekä esimiesten ja henkilöstön neuvonta. Lisäksi tehtäviin kuuluu muita henkilöstöhallinnon tehtäviä valittavan henkilön osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.

Erityisasiantuntija

Haemme erityisasiantuntijaa hoitamaan kuvataiteen asiantuntijan vuorotteluvapaan sijaisuutta ajalle 1.3.2021 31.8.2021. Erityisasiantuntija työskentelee Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikön Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus -ryhmässä koulutuksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Erityisasiantuntijalta edellytetään vahvaa kuvataidekasvatuksen osaamista erityisesti yleissivistävässä koulutuksessa; lukiokoulutuksessa, esi- ja perusopetuksessa, taiteen perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Myös laajempi taide- ja kulttuurikasvatuksen tuntemus ja osaaminen luetaan hakijalle eduksi. Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on - ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai - alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai - vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Työtehtävät ovat seuraavat: - Kuvataiteen opetussuunnitelmien perusteiden kehittämiseen ja toimeenpanon tukeen liittyvät tehtävät perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa. - Perusopetuksen arviointiuudistuksen valmistelu ja toimeenpanon tukeminen - Lukiodiplomien kehittäminen lukiokoulutuksessa - Taiteen perusopetuksen kehittäminen koulutusmuotona, taiteen perusopetuksen valtionavustushakujen toimeenpano ja taiteenalakohtaiset kehittämistehtävät: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö ja mediataiteet - Taide- ja kulttuurikasvatuksen kehittämistehtävät ja niiden toteuttamisesta osaltaan vastaaminen - Muita yksikön toimialaan kuuluvia tehtäviä, kuten esimerkiksi valtionavustusprosessien toimeenpano, koulutusten ja tapahtumien suunnittelu - Mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintäteknologinen osaamisen kehittäminen yleissivistävässä koulutuksessa muiden Opetushallituksen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. - Mahdollisiin asiantuntija- ja yhteistyöryhmien työskentelyyn osallistuminen - Edellä mainittujen koulutusmuotojen opetussuunnitelman perusteiden valmistelutyö, toimeenpanon tuki ja informaatio-ohjaus (neuvonta, ohjaus) yleissivistävässä koulutuksessa. Tehtäviin sisältyy myös viraston sisäisten työryhmien työskentelyyn osallistumista, informaatio-ohjauksen antamista ja muita asiantuntija-alueeseen liittyviä valmistelutehtäviä Opetushallituksessa.

Erityisasiantuntija (tietojärjestelmät)

Opetushallitus huolehtii opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmän ylläpito- ja kehittämistehtävistä. Opetushallituksen kautta hoidetaan vuosittain huomattava määrä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionrahoitusta Suomen eri opetus- ja kulttuurialan toimijoille. Tarjolla on mielenkiintoinen ja vastuullinen tehtävä uudistuneessa Opetushallituksessa osaavien ja paljon kokemusta omaavien kollegojen kanssa. Haettavana olevan erityisasiantuntijan (tietojärjestelmät) tehtäviin kuuluvat valtionosuusrahoituksen määräytymistä varten tarvittavien tietojen analysointi sekä rahoituksen laskenta ja maksatuksen edellyttämien tietojen tuottaminen yhdessä valtionosuustiimin kanssa. Tehtävään sisältyy myös raporttien tuottamista ja päivittämistä, valtionosuusjärjestelmän kehittämistehtäviä sekä muita Opetushallituksen tietojärjestelmä- ja analysointitehtäviä tietovarantoihin liittyen.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.