Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Viestinnän asiantuntija (ruotsinkielinen viestintä)

Etsimme viestinnän asiantuntijaa Opetushallituksen viestintäyksikköön. Yhtenä päätehtävänäsi on viraston ruotsinkielisen viestinnän suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä viraston ruotsinkielisen koulutuksen yksikön kanssa. Lisäksi työhösi kuuluu koko viraston viestinnän suunnittelu ja toteutus muiden viestinnän asiantuntijoiden kanssa myös suomeksi ja kuulut viestintäyksikön media- ja somepäivystyksen rinkiin. Tehtävässä pääset tekemään ja suunnittelemaan monikanavaista ja asiakaslähtöistä viestintää osana kunnianhimoisesti uudistuvaa Opetushallituksen viestintää. Tukenasi työssä on viraston viestintäyksikkö, jossa työskentelee viestintäpäällikkö ja noin kymmenen hengen tiimi. Viestinnän asiantuntijana työhösi kuuluu: - Viraston media- ja asiakasviestinnän suunnittelu, koordinointi ja toteuttaminen yhteistyössä eri kasvatus- ja koulutusasteiden sekä erityisesti ruotsinkielisen yksikön kanssa. - Viestintämateriaalien, kuten uutisten, tiedotteiden ja verkkosivutekstien suunnittelu ja toteutus sekä suomeksi että ruotsiksi. - Median palvelu ja viraston sosiaalisen median kanavien ylläpito erityisesti ruotsiksi. - Opetushallituksen viestinnän strateginen kehittäminen osana viestinnän tiimiä sekä esimerkiksi viestinnän vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen.

Erityisasiantuntija, perusopetus

Erityisasiantuntija työskentelee Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikön Perusopetus ja varhaiskasvatus -ryhmässä vaativan erityisen tuen (VIP) vakiinnuttamiseen liittyvissä tehtävissä. Työ perustuu vuosina 2018-2020 tehtyyn kehittämistyöhön. VIP-verkostotyö kattaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen, ja siinä painottuvat ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki sekä toisaalta vaativan erityisen tuen korjaavat toimet. Työtehtäviin kuuluu VIP-verkoston toiminnan kehittäminen sekä vakiinnuttaminen Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön johtoryhmän asettamien tavoitteiden mukaisesti. VIP-verkoston vakiinnuttaminen sisältää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.