Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Hallintoasiantuntija

Haemme hallintoasiantuntijaa Karvin monipuolisiin arviointitoiminnan tuen hallinnollisiin työtehtäviin. Hallintoasiantuntijan tehtäviin sisältyy mm. seuraavia tehtäväalueita: • Taloushallinnon tehtävät, kuten osto- ja myynti-, kulu- ja matkalaskujen käsittely • Asiakirja- ja sopimushallinto sekä hankintoihin liittyvät tehtävät • Johdon assistenttitehtävät • Matka- ja tapahtumajärjestelyt • Karvin yleishallinnon tehtävät Hallintoasiantuntijan tehtävänä on tukea organisaatiota ja Karvin yksiköitä hallinnollisissa tehtävissä sekä osallistua arvioinnin tuen palvelujen kehittämiseen. Hallintoasiantuntija työskentelee osana hallintoasiantuntijoiden tiimiä Karvin yhteiset kehittämispalvelut -yksikössä.

Projektikoordinaattori

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Tänä vuonna Opetushallitus rahoittaa 45 miljoonalla eurolla erilaisia eurooppalaisia yhteistyö- ja liikkuvuushankkeita, mm. yli 24 000 ulkomaan oppimisjaksoa. Ohjelman rahoitus kasvaa jatkossa edelleen. Haemme projektikoordinaattoria Erasmus+ -ohjelman pariin työskentelemään Yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymispalvelut -yksikössä. Tehtäviin kuuluvat: - Yksikön talousvastaavana ja assistenttina toimiminen sekä joidenkin erillissopimusten, -määrärahojen ja valtionapujen hallinto ja seuranta. - Erasmus+ - hakemusten käsittely, esim. hakemusten vastaanotto, budjettien tarkastukset ja laskenta. - Rahoitettujen hankkeiden hallinnon ja talouden seuranta mm. sopimusten valmistelu ja käsittely, seurantatietojen ja tietokantojen päivittäminen, tilastojen kerääminen, raporttien taloustarkastukset, ennakko- ja loppumaksujen valmistelu ja seuranta. - Hakijoiden ja avustusta saavien neuvonta, ohjeistaminen ja kouluttaminen. Projektikoordinaattori toimii osana isompaa tiimiä ja on hankkeiden tukena koko niiden elinkaaren aikana yhdessä ohjelma-asiantuntijoiden kanssa. Hän voi olla mukana tekemässä Erasmus+ -ohjelman edellyttämiä tarkastuskäyntejä hankkeisiin.

Erityisasiantuntija, kansainvälinen tiedontuotanto

Etsimme erityisasiantuntijaa kansainvälisen tiedontuotannon tehtäviin Opetushallituksen Tietopalvelut-yksikköön. Opetushallituksen Tietopalvelut-yksikössä toimivat kansalliset, EU-komission alaiset Eurydice- ja ReferNet- tiimit tuottavat kansainvälistä vertailevaa koulutustietoa. ReferNet-tiimi keskittyy ammatillisen koulutuksen tiedontuotantoon ja Eurydicen tiedonkeruut ja analyysit kattavat kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Kansainvälisten tiedontuotantoverkostojen työtä hyödynnetään eurooppalaisen koulutuspoliittisen päätöksenteon tueksi. Erityisasiantuntija toimii Eurydice- ja Refernet- kansallisten tiimien jäsenenä ja tuottaa laaja-alaisesti tietoa toteuttaen molempien verkostojen työohjelmaa. Tehtäviin sisältyvät mm. tiedon- ja tilastotiedon keruuta sekä analysointia, temaattisten artikkeleiden kirjoittaminen, koulutukseen liittyvä politiikkaraportointi, koulutusjärjestelmän kuvaus ja päivitys EU:n komission käyttöön. Tehtävänkuvaan voi sisältyä myös muita kansainvälisen tiedonvaihdon tehtäviä sekä hallinnollisia tehtäviä, esim. budjetit ja sopimukset.

Asiantuntija

Oppijan palvelut -yksikkö ylläpitää ja kehittää oppijan palvelukokonaisuutta, joka tukee opiskelua, siihen hakeutumista, oppimista ja urasuunnittelua. Yksikkö vastaa opiskelijavalintapalvelujen valtakunnallisesta toteuttamisesta, niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta sekä opiskelijavalintarekisteristä. Yksikkö tuottaa monikanavaista asiakaspalvelua kansalaisille, viranomaisille ja koulutustoimijoille, sekä toimii Suomen Europassi-keskuksena. Etsimme Asiantuntijaa määräaikaiseen tehtävään. Asiantuntija toimii opiskelijavalintoihin sekä Opintopolku-palveluun liittyvissä asiakaspalvelu- ja viestintätehtävissä sekä osallistuu ylläpito- ja kehittämistehtäviin. Työtehtäviin kuuluvat erityisesti Opintopolku.fi ja ePerusteet -palveluiden viestintätehtävät ja asiakaspalvelu suomen ja ruotsin kielellä. Asiantuntija kehittää palveluita, tuottaa käännöksiä ja tuottaa asiakkaille suomen- ja ruotsinkielistä koulutus- ja viestintämateriaalia sekä ohjeita. Lisäksi hän määrittelee palvelukehitystarpeita Oppijan palvelut -yksikössä yhdessä osaavien ja kokeneiden kollegojen kanssa.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.