Opetushallitus kerää ja julkaisee vuosittain tilastot ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoista. Tilastointi koskee kaikkia opiskelijoita, jotka ovat ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä sen parissa työskenteleviä opettajia ja muuta henkilöstöä. Ammatillisten oppilaitosten kansainvälistä liikkuvuutta on tilastoitu vuodesta 2008 lähtien.