Uutinen

Arviointi perusopetuksessa keväällä 2021 – katso päivitetty ohjeistus arvioinnin tueksi

Ajankohtaista Perusopetus Koronavirus
Oppimisen ja osaamisen arviointi toteutetaan peruskouluissa myös korona-aikana opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Löydät sivuiltamme päivitetyn ohjeistuksemme arvioinnin tueksi kevätlukukaudelle 2021.
Poika miettii tietokoneen ääressä

Arviointi toteutetaan keväällä 2021 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 ja perusteiden uudistetun luvun 6 arviointimääräysten mukaisesti. Jos koulussa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, kuten osittain tai kokonaan etäopetukseen, suunnitellaan tilanteeseen sopiva tapa järjestää opetus ja arviointi.

On tärkeää varmistaa, että opetukseen ja arviointiin sisältyy opettajan ja oppilaan välistä säännöllistä vuorovaikutusta. Opettajan antaman yksilöllisen ja kannustavan palautteen sekä ohjauksen merkitys korostuu etäopetuksessa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota vuorovaikutukseen erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttotaustaisten oppilaiden kanssa.

Lue koko arviointiohjeistus lukuvuoden päätteeksi tehtävästä arvioinnista ja päättöarvioinnista verkkosivuiltamme. Voit myös kysyä arviointiin ja koronavirukseen liittyvistä asioista osoitteessa info [at] oph.fi