Uutinen

Kansainvälinen romanipäivä 8.4. on Suomessa kansallinen liputuspäivä

Ajankohtaista Äidinkieli ja kirjallisuus
Kansainvälistä romanipäivää on vietetty vuodesta 1990 lähtien. Helsingin yliopiston almanakkatoimisto hyväksyi romanien kansallispäivän kalenteriin vuodesta 2014 alkaen, jolloin kansainvälisestä romanipäivästä tuli Suomessa myös kansallinen liputuspäivä.
Liput salossa virastotalon edessä

Romanipäivä juontaa juurensa romanien ensimmäiseen maailmankongressiin, jonka Kansainvälinen Romani Unioni (IRU) järjesti Britanniassa 7.–12.4.1971. Kongressissa sovittiin muun muassa romaneja maailmanlaajuisesti yhdistävistä symboleista, kuten sinivihreästä viiristä, jonka keskellä on punainen kärrynpyörä. Kansainvälisen romanipäivän viettämisestä ensimmäisen kongressin muistoksi sovittiin romanien neljännessä maailmankongressissa Puolassa vuonna 1990.

Romanikielen elvytysohjelman laadinta käynnistyi 2021

Suomen romanit puhuvat Suomen romanikieltä, ns. kaalomurretta, joka kuuluu indoeurooppalaisen kieliperheen indoarjalaiseen kielikuntaan. Nykyään Suomen romanien äidinkieli on useimmiten suomi ja romanikieli onkin luokiteltu uhanalaiseksi kieleksi. Monille romaneille oma kieli on kuitenkin huonomminkin osattuna läheinen ja tärkeä. Romanikielelle on käynyt kuten monille muillekin uhanalaisille kielille: ainoastaan vanhukset osaavat sitä hyvin.

Romanikielen elvyttäminen mainitaan Suomen romanipoliittisessa ohjelmassa korkeimman prioriteetin toimenpiteenä. Elvytysohjelman laadinta on annettu Opetushallituksen tehtäväksi ja sitä varten on asetettu asiantuntijaryhmä kesällä 2020. Ryhmän puheenjohtajana toimii romanikielen tutkija, opetusneuvos Henry Hedman Helsingin yliopistosta, varapuheenjohtajana asiantuntija Miriam Schwartz Opetushallituksesta ja sihteerinä opetusneuvos Susanna Rajala Opetushallituksesta. Ryhmään kuuluu sekä kielenelvytyksen että romanikielen asiantuntijoita. 

Romanikielen elvytysohjelman laatiminen käynnistyi vuonna 2021. Ohjelma tulee sisältämään esityksiä, jotka koskevat romanikielen opetusta ja harrastamista, romanikielen ja sen käyttöalojen lisäämistä, tutkimusta, kielenhuoltoa ja kirjallistamista. Lisäksi tavoitellaan muun muassa eri kohderyhmille suunnatun romanikielisen kulttuuritarjonnan ja mediasisällön lisäämistä. Kaikilla ohjelman toimenpiteillä halutaan vahvistaa romanien oikeutta vaalia ja kehittää romanikieltä. 

Hyvää romanien kansallispäivää!

Lisätietoja

asiantuntija Miriam Schwartz, miriam.schwartz[at]oph.fi, puh. +358 295 331 780