Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2021–2022

De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om arbetstiderna och loven inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt vid gymnasierna, yrkesläroanstalterna och vuxengymnasierna. I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2021─2022 under vecka 32, i de flesta skolor den 11 augusti 2021. Skolåret avslutas lördagen den 4 juni 2022.
Meddelanden

Den finländska utbildningsexporten uppnådde en omsättning på en halv miljard euro

Företagen och organisationerna som är medlemmar i programmet för utbildningsexport Education Finland hade en sammanlagd omsättning på 498 miljoner euro år 2020.
Nyheter

Mästare-evenemanget presenterar sammanlagt 51 olika yrken – följ med livesändningen på webben

Via Mästare livesändningen kan tittaren följa med och uppleva 51 olika yrken. Under huvudsändningen visas dagligen ett mångsidigt utbud av olika tävlingsgrenar, info om yrken samt intervjuer med...
Ansökan om finansiering

Understöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken delas ut 2021

Småbarnspedagogiken styrs av Utbildningsstyrelsens Grunder för planen för småbarnspedagogik (2018). Enligt grunderna ska barn med ett främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn få stöd för...
Blogg

Erfarenheter av internationalisering ger de unga färdigheter för framtiden – karriärhandledning stöder i olika val

Karriärhandledarna behöver kunna stödja den unga också när det gäller att skaffa internationella färdigheter och att identifiera det egna kunnandet. Kunnande som den unga får genom internationella erfarenheter kan underlätta möjligheterna att hitta arbete.
Nyheter

Utbildningsstyrelsens avgående generaldirektör Olli-Pekka Heinonen: Det finländska utbildningssystemets framtid ligger i vår förmåga att finna de bästa sidorna hos varandra

Då den nästan femåriga eran som Utbildningsstyrelsens generaldirektör går mot sitt slut blickar Olli-Pekka Heinonen både tillbaka på de gångna åren och mot framtiden. Vilken är Utbildningsstyrelsens roll som sakkunnigorganisation, med ett verksamhetsfält som blir bredare hela tiden? Och på vilket sätt har förtroendet varit en bidragande faktor till att Utbildningsstyrelsen har en fungerande verksamhet, och vad är det som gör framtiden för utbildningen så oförutsägbar?
Meddelanden

Idrotts- och motionstjänsternas betydelse för att främja befolkningens totala hälsa och välbefinnande ökar

Enligt sakkunniga inom idrottssektorn beräknas idrotts- och motionstjänsterna i framtiden ha en allt större roll i att främja befolkningens välbefinnande och förhindra att skillnaderna i välfärden ökar. Det här ställer krav på kunnandet som behövs i arbetet och även på utbildningen inom området.
Nyheter

VIP-nätverket fortsätter sitt arbete för att utveckla kompetensen och det yrkesövergripande samarbetet inom krävande särskilt stöd

VIP-nätverkets verksamhet fortsätter. Nätverksarbetet stärker samarbetet mellan aktörerna inom krävande särskilt stöd i Finland och strävar efter att varje barn och ung person enkelt och i rätt tid ska få det stöd hen behöver.
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2021 (28.5.2021)

Den första ansökningsomgången 2021 för Europeiska solidaritetskåren slutar 28.5.2021 klo 13.00 finsk tid (12.00 CET): kvalitetsmärke, volontärtjänst och solidaritetsprojekt.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för partnerskapsprojekt (KA220-HED) slutar 20.5.2021

Partnerskapsprojekt (Cooperation Partnerships, KA220-HED) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för mobilitetsprojekt 1/2021 (KA1; 11.5.2021)

Erasmus+ nuorisoalan liikkuvuushankkeiden (KA1) vuoden 2021 ensimmäinen hakukierros päättyy 11.5.2021 klo 13.00 Suomen aikaa (12.00 CET).
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 1/2021 för partnerskap för samarbete (KA2; 20.5.2021)

Ansökningsomgången för partnerskap för samarbete (KA2) slutar 20.5.2021 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET).
Nyheter

Statistik för 2020: coronapandemin medförde en väntad minskning i antalet studerande som åkte utomlands

Statistiken som har sammanställts över den realiserade internationella studerandemobiliteten år 2020 bekräftar högskolornas preliminära uppskattning över coronavirusets effekter: antalet längre studieperioder utomlands bland de studerande minskade med hälften och de kortare utlandsperioderna med en tredjedel i jämförelse med året innan. Inom yrkesutbildningen var minskningen till och med ännu större.
Nyheter

Stöd för bedömningen – det finns fortfarande platser kvar i vårens fortbildningar

Utbildningsstyrelsen erbjuder alla lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. Det finns fortfarande platser kvar i de fortbildningar som ordnas på finska i april.
Nyheter

Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom grundläggande konstundervisning – småbarnspedagogikens och läroanstalternas licenser oförändrade

Avtalen gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildning som leder till en grundexamen. Dessutom gäller de läroanstalter som...
Nyheter

Inloggningslösningen MPASSid har överförts till Utbildningsstyrelsen

Med MPASSid är det lättare att använda tjänster för lärande MPASSid är en lösning för identifieringsförmedling som standardiserar förmedlingen av personuppgifter från utbildningsanordnarens...
Nyheter

Bedömningen i den grundläggande utbildningen våren 2021 – ta del av vår uppdaterade anvisning

Oppimisen ja osaamisen arviointi toteutetaan peruskouluissa myös korona-aikana opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Löydät sivuiltamme päivitetyt ohjeistuksemme arvioinnin tueksi kevätlukukaudelle 2021.
Blogg

Tillsammans gör vi gott – arbete som har betydelse

Vi aktörer i skolvärlden har tidvis upplevt oförglömliga läsår. Som ett sådant kommer vi garanterat att minnas det snart gångna läsåret, eftersom coronasituationen har utmanat oss alla att handla på ett nytt sätt. Just nu kommer vi främst att tänka på den ständiga flexibiliteten och den extra belastning som den medfört, men det finns också skäl att lyfta fram det välutförda arbetet i undantagstiderna.
Meddelanden

Antalet sökande i ansökningar efter grundläggande utbildning högre än tidigare

I de riksomfattande ansökningarna till utbildningar efter grundläggande utbildning ingick följande ansökningssystem: Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning, ansökan till...
Nyheter

Romernas internationella dag 8.4 är en nationell flaggdag i Finland

Romernas internationella dag har firats sedan år 1990. Helsingfors universitets almanacksbyrå införde romernas nationaldag i almanackan från och med år 2014, då romernas internationella dag också blev en nationell flaggdag i Finland.