Nyheter

Samarbeta internationellt på hemmaplan: digitala möjligheter med hjälp av eTwinning och EPALE

Program Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Digitalisering Internationalisering Utveckling av utbildningen Lärare och pedagogisk personal Undervisning och handledning Lärmiljö
Med hjälp av de digitala nätforumen eTwinning och EPALE har du möjlighet att lära dig nya digitala kunskaper och skapa internationella, professionella nätverk - på hemmaplan!

EPALE ja eTwinning -logotyper

Vårt 2020 blev inte som vi hade förväntat oss. Internationella aktiviteter såsom utbyten, fortbildningar, job shadowing, undervisningsperioder utomlands, evenemang och möten förblev en dröm på grund av undantagstillståndet som följde coronaviruset.

Samhället verkar öppna upp sig mot sommaren, men trots det får internationell mobilitet vänta tills vidare. I nuläget vill vi bjuda in dig för att delta i internationellt samarbete var du än är – hemma eller på bryggan på sommarstugan. Nu är tiden inne för att fundera på hur du kan utnyttja dessa tjänster även i framtiden.      

eTwinning - samarbeta med kollegor och elever digitalt

Målgrupp: personal vid daghem, grundskolor, gymnasier och yrkesskolor

”Vi är inte ensamme även om vi är isolerade. Med eTwinning kan vi resa varsomhelst i Europa och skapa kontakter med nya vänner”

Kom med i det europeiska samarbetsforumet för lärare. Genom eTwinning kan ni diskutera, dela material, fortbilda er och skapa projekt med andra både internationellt och nationellt, läroplansenligt med tidsplan, teman och aktiviteter.

När skolorna fungerar på distans ger eTwinning sitt stöd till lärarna genom att ge dem rättigheterna att använda den virtuella plattformen TwinSpace för projekt mellan lärare i samma skola. Det finns också en ny grupp som heter ”eTwinning at home”. Där delas inspirerande och praktiska tips. 

Registrera dig till eTwinning så kommer du åt nätverket, dess partnerforum samt ett brett utbud på fortbildning både online och onsite. Vill du hållas uppdaterad om vad som händer i eTwinning i Finland, beställ vårt nyhetsbrev nyhetsbrev.oph.fi.

Läs mer om eTwinning
Registrera dig till eTwinning (du flyttas till en annan tjänst)
Hitta samarbetspartner för ditt eTwinning-projekt (på finska, du flyttas till en annan tjänst)
Inspireras av Kummun koulus visualisering, som visar vilka digitala verktyg de använde i projektet ”We are art” (du flyttas till en annan tjänst)

 

Låt dig inspireras av videon som berättar om projektet ”ICT World” som Havukosken koulu gjort


EPALE – En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Målgrupp: vuxenutbildning, fritt bildningsarbete, alla intresserade av vuxnas lärande

”Coronaviruset kommer inte att stoppa utbildning: medan denna kris håller många EU-medborgare hemma så finns det många online-möjligheter för undervisning och lärande.”

Kom med i Europas största professionella gemenskap för vuxenutbildare. Med hjälp av EPALE kan du dela med dig av information och god praxis, inhämta ny kunskap genom resurser, nyheter och aktuella blogginlägg, skapa dig personliga professionella nätverk och söka samarbetspartners för Erasmus+ projekten i hela Europa. EPALEs framsida presenterar verktyg för arbete under undantagstillståndet, såsom information om digitala inlärningsverktyg och online-kurser, erfarenheter ur vuxenutbildarnas vardag under undantagstillståndet och andra resurser för lärande i vuxenåldern.

Gå med redan idag i en gemenskap bestående av över 60 000 proffs inom vuxnas lärande. Som en registrerad användare kan du utnyttja forumens alla interaktiva funktioner. Om du vill skickar vi dig även ett nyhetsbrev en gång i månaden. Du kan bli internationell när och var som helst!           

 

Inspiration hittar du via denna korta video som presenterar EPALE.

Läs mer om EPALE (du flyttas till en annan tjänst)
Registrera dig till EPALE (du flyttas till en annan tjänst)
Hitta samarbetspartner för ditt Erasmus+ projekt (du flyttas till en annan tjänst)