Är du intresserad av europeiskt samarbete på motions- och idrottssektorn? Med hjälp av samarbetsprojekten kan du nätverka, öka organisationens kunskaper, utveckla och sprida god praxis samt skapa nya metoder och verksamhetssätt för motions- och idrottssektorn.
Poika ajaa polkupyörää

Du kan få projektfinansiering för din organisation för ett samarbetspartnerskap inom Erasmus+ Sport för att främja målen i den europeiska motions- och idrottspolitiken på gräsrotsnivå.

Erasmus+-bidrag beviljas till projekt som exempelvis

  • förebygger dopning på gräsrotsnivå, speciellt inom motionsidrott,
  • motverkar uppgjorda matcher,
  • utvecklar metoder och verksamhetsmodeller för att avlägsna våld, rasism, diskriminering och intolerans, 
  • stöder tillämpning av principerna för god administration inom idrottssektorn,
  • förbättra idrottares möjligheter till dubbla karriärer enligt EU:s riktlinjer, det vill säga exempelvis att kombinera studier och en idrottskarriär,
  • inför principerna för social delaktighet och jämlika möjligheter inom motion och idrott enligt EU:s riktlinjer,
  • främjar hälsomotion för alla enligt EU:s riktlinjer.