Börja projektets planering i god tid och reservera tillräckligt med tid för att ta fram idéer, planera och bilda en partnergrupp. Sätt igång med att planera innehållet tillsammans med era europeiska projektpartner i god tid och säkerställ att partnerna förbinder sig till projektet.