Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet

Syftet med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är att stärka den digitala kompetensen, medieläskunnigheten samt programmeringsfärdigheterna bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Programmet är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2022.

Deltagande och frånvaro i den grundläggande utbildningen från och med 1.1.2021

Den här anvisningen gäller deltagandet i den grundläggande utbildningen samt hur man förebygger, följer upp och ingriper i frånvaro. Anvisningen ska iakttas i närundervisningen och i undervisningen som ordnas med digitala förbindelser.

Ordnande av grundläggande utbildning från och med 1.1.2021

I det här stödmaterialet som riktar sig till utbildningsanordnarna informeras om beredskap för undervisningsarrangemangen vårterminen 2021, om genomförandet av undervisning, stöd för lärandet och skolgången, elevvården, skolbespisningen, skoltransporterna och skolans övriga verksamhet som coronavirusepidemin kan inverka på. Arrangemangen är i huvudsak desamma som på hösten. I det här materialet har vi preciserat de punkter som ändras i förhållande till höstterminen eller som det är skäl att fästa extra uppmärksamhet vid. Utgångspunkten är att undervisningen ordnas som närundervisning under våren. Det är möjligt att övergå till avvikande undervisningsarrangemang endast om de lagstadgade villkoren uppfylls. Man kan vara tvungen att övergå från närundervisning till undervisning med digitala förbindelser (i fortsättningen distansundervisning) även på grund av karantän, isolering eller om en elev eller elevens familjemedlem hör till en riskgrupp. Vi informerar senare om ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar (RP 245/2020) som för närvarande behandlas i riksdagen.

Arbetslivskommissioner för de humanistiska och konstnärliga områdena

Arbetslivskommissioner för de naturvetenskaliga områdena

Arbetslivskommissionernas uppgifter och sammansättning

Följ med oss på Educa!

Utbildningsstyrelsen deltar i programmet under Educa blir digital den 29–30 januari 2021. Förnyade UBS Läromedel presenterar sin verksamhet med en egen virtuell monter. Det svenskspråkiga programmet i Hörnan streamas direkt redan på onsdagen den 27 januari från och med klockan 15.

Stöd för bedömningen - Utbildningsstyrelsens fortbildning om bedömning våren 2021

Utbildningsstyrelsen erbjuder alla lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. Fortbildningen...

Konspirationsteorier är inte oskyldiga skämt

Konspirationsteorier skadar demokratin genom att öka polariseringen i samhället och uppmuntra extrema rörelser. Situationen med coronaviruspandemin har ökat spridningen av olika konspirationsteorier, och till följd av de senaste händelserna i USA har temat aktualiserats i olika medier. Undervisningen har en viktig roll till exempel i att utveckla multilitteraciteten och det demokratiska kunnandet.

Kreativa Europa

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiskt samarbete inom den audiovisuella sektorn och de kulturella och kreativa sektorerna. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter dess delprogram Kultur erbjuder aktörer inom kultur och kreativa sektorer.
Visar 1-10/2222