Bekanta dig med projekten som fick Erasmus+ -finansiering 2014–2020

Är du intresserad av att få veta hur mycket finansiering din kommun har fått ta del av ur programmet Erasmus+, eller hurdana Erasmus+ -projekt skolorna i din region har genomfört? All denna information hittar du nu på ett enda ställe, då uppgifterna om projekt som finansierats med medel från Erasmus+ åren 2014–2021 har samlats på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Delta i evenemanget #ErasmusDays i oktober!

I oktober ska vi tillsammans fira programmet Erasmus+! Evenemanget #ErasmusDays ordnas i år 14 - 16 oktober. Det ger en ypperlig chans att göra den internationella verksamheten känd både lokalt och internationellt.

Ansökningstiderna har förlängts för några av Erasmus+ -programmets insatser som handhas av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA

Europeiska kommissionen har den 4 maj 2021 förlängt ansökningstiderna för följande av Erasmus+ -programmets insatser som beviljas av genomförandeorganet EACEA.

Förberedelserna inför det nya Erasmus+ -programmet framskrider på många håll

Den nya programperioden för Erasmus+ inleds i januari 2021. Förhandlingarna om programmet pågår ändå fortfarande och det slutliga beslutet om programförordningen förväntas vara klart i november. Noggrannare uppgifter om ansökningsomgångarna våren 2021 fås tidigast i början av december.

Lappia tävlar om Europeiska kommissionens #BeActive-pris

Yrkesinstitutet Lappia är Finlands kandidat i tävlingen om #BeActive-priset. Med utmärkelsen vill kommissionen lyfta fram goda förfaringssätt för att främja fysisk aktivitet och motion inom utbildningssektorn på olika håll i Europa. Lappia har tidigare fått en nationell utmärkelsen inom programmet Studie i rörelse.

Europeiska kommissionen tar i bruk tvåstegsverifiering i sina system

Europeiska unionen förbättrar för närvarande datasäkerheten i flera av sina system. Kommissionen tar i bruk tvåstegsverifiering (two-factor authentication, 2FA).

#ErasmusDays kommer igen!

I oktober firar vi Erasmus+-programmet igen! Evenemanget #ErasmusDays ordnas i år 15-17.10 och är en ypperlig chans att synliggöra internationell verksamhet både lokalt och internationellt.

Ansökningstiderna för Erasmus+ 2020 har publicerats

Europeiska kommissionen har reserverat totalt cirka 3,2 miljarder euro för att finansiera Erasmus+ under 2020. Av det här anslaget har preliminärt 45,5 miljoner euro reserverats för Erasmus+-stipendier i Finland.
Visar 1-8/8