Hoppa till huvudinnehåll

Finansieringstjänster

Vi stöder det finländska samhällets internationalisering med internationaliseringsfinansiering och utvecklingsprojekt med statsunderstöd. Med statsandelssystemet stöder vi kommunernas undervisnings- och kulturverksamhet.

Internationaliseringsfinansiering

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finländska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om Europeiska unionens program inom vårt verksamhetsområde i Finland.

Utvecklingsfinansiering

Utbildningsstyrelsen delar ut statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering som utvecklingsfinansiering.

Statsandelar

Systemet för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas, samkommunernas och de privata utbildningsanordnarnas statsandelssystem.

Aktuella utvecklingsfinansieringar

Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2021 (28.5.2021)
Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för partnerskapsprojekt (KA220-HED) slutar 20.5.2021
Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för mobilitetsprojekt 1/2021 (KA1; 11.5.2021)
Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering