Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasieutbildning


Gymnasiet är en allmänbildande utbildning som ger färdigheter för fortsatta studier på universitet eller i yrkeshögskola. I gymnasiet avlägger en studerande minst 75 kurser. Studierna tar vanligtvis tre år och avslutas med att den studerande avlägger studentexamen.

Gymnasiet förnyas

Utbildningsstyrelsen har publicerat de nya grunderna för gymnasiets läroplan 7.11.2019.  Undervisning i enlighet med den nya läroplanen inleds i augusti 2021. Bekanta dig med gymnasiereformen på våra sidor!

Börja här

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är gymnasieutbildning?

Gymnasiet är en frivillig utbildning på andra stadiet. Studierna avläggs efter avklarade grundskolestudier. Målet med gymnasiet är att förstärka den omfattande allmänbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Gymnasiet förnyas

Grunderna för gymnasiets läroplan förnyas. Undervisning enligt den nya läroplanen inleds i augusti 2021.

alt-text (optional, uses title if not set)

Läroämnen i gymnasiet

I gymnasiet finns läroämnen som är gemensamma för alla och som de studerande kan avlägga olika lärokurser i. Det finns både obligatoriska och valfria kurser i de olika ämnena. Bekanta dig med materialen i läroämnena såsom olika handböcker, rekommendationer och artiklar.

alt-text (optional, uses title if not set)

LUKE – Gymnasiernas utvecklingsnätverk

Utvecklingsnätverket för gymnasierna (LUKE) är ett nationellt och regionalt samarbetsnätverk som är öppet för alla gymnasier. LUKE-verksamheten stödjer reformen av gymnasieutbildningen och gymnasiernas samarbete.

alt-text (optional, uses title if not set)

För lärare och pedagogisk personal

Utbildningsstyrelsen erbjuder lärare och personal olika slags verktyg, material och information för undervisning, planering och professionell utveckling.

Sök till gymnasiet

Man söker till en gymnasieutbildning via den gemensamma ansökan. Ansökan görs på webbsidan Studieinfo där du också hittar information om gymnasiestudier och hur du ansöker.
Gymnasiets läroplan
Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning 2015 hittar du på webbsidan eGrunder. Där hittar du också information om lokala läroplaner.

Vanliga frågor


Vi har samlat vanliga frågor och svar gällande gymnasieutbildningen.

visa alla frågor och svar