De handledande utbildningarna ger möjligheter att stärka olika färdigheter utgående från den studerandes individuella behov. Utbildning som handleder för yrkesutbildning, den så kallade VALMA utbildningen, ger den studerande tid att välja sin egen bransch och handleder den studerande i de färdigheter som behövs i examensutbildning. Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, den så kallade TELMA utbildningen, riktar sig till studerande som är i behov av särskilt stöd och som på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning inte har möjlighet att övergå till examensinriktad utbildning. I TELMA utbildningen planeras undervisningen utgående från den studerandes personliga mål och förmåga.

Från och med 1.8.2022 införs en ny utbildning som handleder för examensutbildning (HUX), som ersätter den nuvarande utbildningen som handleder för yrkesutbildningen, VALMA.
Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning ger de studerande färdigheter att genomföra studier på andra stadiet och den studerande kan om hen vill avlägga gymnasiestudier eller studier inom yrkesutbildning. Under utbildningen har den studerande möjlighet att bekanta sig med olika utbildningar inom andra stadiet och får handledning för fortsatta studier och karriärval.
Grunderna för utbildningen publiceras under våren 2021.