Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsfinansiering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

 

 

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning: Europeisk mobilitet (KA131), ansökningstiden slutar 11.5.2021

Statsunderstöd

Specialunderstöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken 2021

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2021 (28.5.2021)

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2021 (28.5.2021)
Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för partnerskapsprojekt (KA220-HED) slutar 20.5.2021
Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för mobilitetsprojekt 1/2021 (KA1; 11.5.2021)
Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering